SO "Direkcija Kolubare"

Sindikalna organizacija Direkcija ''Kolubare" ima oko 1070  članova

Predsednica Sindikalne organizacije je DEJANA MIJATOVIĆ

Zamenica je VIDOSAVA GERASIMOVIĆ

Članovi Odbora su: Dejana Mijatović, Vidosava Gerasimović, Smiljka Glišović, Srđan Veljanović, Slavica Živanović, Zlata Sinđelić, Snežana Živanović, Božidar Stanojević, Ivan Petković, Miloš Milošević, Snežana Momčilović, Danojla Đurović, Smilja Tešić, Dragiša Milošević, Mladen Savić, Slavica Filipović i Gordana Veselinović. 

Više o ovoj Sindikalnoj organizaciji pogledati na sajtu www.sindikatdirekcije.org.rs