SO "Kolubara Građevinar"

Sindikalnu organizaciju čine članovi Sindikalne organizacije zaposleni u PD "Kolubara - Građevinar" - Lazarevac.

Ova Sindikalna organizacija  ima  562 člana

Predsednik Sindikalne organizacije je MILAN ŽIVOJINOVIĆ

Zamenik predsednika je GRADIMIR RADOJEVIĆ

Članovi Odbora ove Sindikalne organizacije su: Milan Živojinović, Gradimir Radojević, Milan Đorđević, Petar Ivanović, Zoran Krstić, Jovan Adamović, Vlada Adamović, Miroljub Simić, Miodrag Jovanović, Marko Mandić, Ivan Lomić i Rada Petrović.