SO "Kolubara Metal"

Sindikalnu organizaciju čine članovi Sindikalne organizacije zaposleni u RJ Ogranka PD "Kolubara - Metal" - Vreoci

Sindikalna organizacija "Kolubara Metal"  ima  2237 članova

Predsednica Sindikalne organizacije je MIRJANA MARKOVIĆ

Zamenik je GORAN RADOSAVLJEVIĆ

Članovi Odbora ove Organizacije su: Mirjana Marković, Momir Živanović,  Duško Mirić, Zoran Bojović, Slobodan Mandić, Nebojša Đorđević, Mirko Jovanović, Goran Radosavljević, Nenad Rosić, Predrag Živanović, Milisav Milojević, Ljiljana Ranković, Milorad Đokić, Milan Mušicki, Aleksandar Matejić, Ratko Ivanović i Dušan Živković.