SO "Kolubara Prerada"

Sedište Sindikalne organizacije je u Vreocima.

Sindikalnu organizaciju čine članovi Sindikalne organizacije zaposleni u RJ Ogranka PD "Kolubara - Prerada" - Vreoci, i to:

1. RJ Suva separacija

2. RJ Železnički transport

3. RJ Mokra separacija

4. RJ Sušara

5. RJ Održavanje

6. RJ Toplana

7. RJ Stručne službe

Sindikalna organizacija "Kolubara-Prerada" ima 1575 članova

Glavni poverenici po radnim jedinicama su:

- Sindikalna podružnica Suva separacija: Milan Marjanović

- Sindikalna podružnica Železnički transport: Vojimir Radivojević

- Sindikalna podružnica Mokra separacija: Živorad Todorović

- Sindikalna podružnica Sušara: Živojin Stolić

- Sindikalna podružnica Održavanje: Goran Čitlučanin

- Sindikalna podružnica Toplana: Dragan Antonijević

- Sindikalna podružnica Stručne službe: Teuta Martinović

Predsednik Sindikalne organizacije je SLOBODAN PANTELIĆ

Zamenik predsednika je VOJIMIR RADIVOJEVIĆ

Članovi Odbora su:

Slobodan Pantelić, Vojimir Radivojević, Dragoljub Milanović, Miodrag Filipović, Živojin Stolić, Miodrag Milićević, Milan Marijanović, Dragan Antonijević, Slaviša Radovanović, Živorad Todorović, Slobodan Ivanković, Teuta Martinović, Biljana Ranković, Goran Čitlučanin i Predrag Ristanović.  

Članovi Izvršnog odbora su:

Slobodan Pantelić, Vojimir Radivojević, Dragoljub Milanović, Teuta Martinović, Milan Marijanović, Slobodan Ivanković i Dragan Antonijević.

Članovi Nadzornog odbora su:

Mile Mihajlović, Dragan Stanković, Nada Stojanović, Jelena Mađar