SO "Kolubara Ugostiteljstvo"

Sindikalna organizacija "Kolubara-Ugostiteljstvo" ima 476  članova

Predsednica Sindikalne organizacije je DRAGANA RADONJIĆ

Zamenica je SLAĐANA LAKETA

Članovi Odbora Sindikata ''Ugostiteljstva'' su: Dragana Radonjić, Slađana Laketa, Srđan Radosavljević, Snežana Rodić, Božo Obrenović, Milan Petrović i Zoran Milovanović.