SO "Kolubara Univerzal"

Sindikalna organizacija "Kolubara-Univerzal" ima oko  180 članova

Predsednik Sindikalne organizacije je DEJAN CVETKOVIĆ

Zamenik predsednika je GORAN LUKIĆ

U Izvršni odbor izabrani su: Biljana Sretenović, Goran Lukić, Žarko Mitrović, Ivan Vujisić, Snežana Novaković, Budimir Vasiljević, Nenad Paunović i Dragan Ninković.

Nadzorni odbor čine: Branka Petrović, Marko Rajić, Lazar Cvejić