SO "Kolubara Usluge"

Sindikalnu organizaciju čine članovi Sindikalne organizacije zaposleni u PD "Kolubara - Usluge" - Lazarevac.

Ova Sindikalna organizacija ima 2334  članova

Predsednik Sindikalne organizacije je JOVAN NENADIĆ

Zamenik predsednika je VELIMIR GOSPAVIĆ

Članovi Odbora ove Organizacije u sledeće četiri godine biće: Jovan Nenadić, Velimir Gospavić, Vera Radivojević, Vladan Ilić, Vlada Ranković, Milorad Raković i Zoran Jeremić.