SO "Tamnava Zapadno polje"

Sindikalna organizacija "Tamnava-Zapadno polje" ima oko 680 članova

Predsednik Sindikalne organizacije je RADOSAV KRSMANOVIĆ

Zamenik predsednika je Zoran Marković

Članovi Odbora su: Radosav Krsmanović, Vojislav Ilić, Zoran Marković, Aleksandar Ranković i Dragan Prodanović.