Odbor Sindikalne organizacije

Članovi Odbora Sindikalne organizacije "Kolubara" iz Sindikata ''Površinskih kopova'' su: Milan Đorđević, Miodrag Ranković, Žikica Đorđević, Milan Stanojević, Branislav Marković, Dragan Radojičić, Miloš Petrović, Aleksandar Damnjanović, Moma Filipović, Ljubiša Radovanović, Rade Stojić, Ljiljana Dimitrijević i Radoslav Ignjatović.

Sindikat ''Prerade'' prestavljaju: Slobodan Pantelić, Vojimir Radivojević, Dragoljub Milanović i Teuta Martinović

Članovi Odbora iz Sindikata ''Metala'' su: Mirjana Marković, Goran Radosavljević, Duško Mirić, Mirko Jovanović, Milan Mušicki i Dušan Živković.

Sindikat ''Tamnava-Zapadno polje'' prestavlja Radosav Krsmanović

Sindikat ''Usluga'' predstavljaju Jovan Nenadić i Velimir Gospavić

Sindikat ''Ugostiteljstva'' Dragana Radonjić.

Dejana Mijatović i Smiljka Glišović su članice Odbora iz Sindikata Direkcije,

Milan Živojinović i Milan Petrović iz Sindikata ''Građevinara'', 

Dejan Cvetković iz Sindikata ''Univerzala''.

 

Nadležnosti Odbora Sindikalne organizacije ''Kolubara'' su: 

- donosi odluku o proglašenju generalnog štrajka;

- donosi odluku o udruživanju sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu

- usvaja Program i Pravila o radu, 

- utvrđuje opšte pravce sindikalne politike

- usvaja izmene i dopune Pravila o radu

- usvaja finansijski plan i finansijski izveštaj 

- usvaja izveštaj o radu  Izvršnog odbora i Nadzornog odbora

- usvaja poslovnik o radu

- donosi konačnu odluku o svim spornim pitanjima u Sindikatu 

- razmatra druga pitanja u skladu sa programskim ciljevima i Pravilima o radu

- najmanje jedanput godišnje razmatra izveštaj o radu predsednika i potpredsednika  

  Odbora 

- odlučuje o saradnji sa drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu, kada za to postoji 

  interes članstva Sindikata;

- donosi odluku o  jedinstvenim izborima na nivou sindikalnih organizacija članica 

  Sindikalne organizacije ''Kolubara''

- donosi odluku o raspisivanju izbora za članove Odbora SOK-a

- donosi druge opšte akte iz svoje nadležnosti.