Predsednik Sindikata

Miodrag Ranković
Predsednik Sindikalne organizacije "Kolubara"
 

 

Rođen u Lazarevcu 1961. godine gde je završio rudarsko - tehničku školu i svoj radni vek je započeo u Kolubari na poslovima rudarskog tehničara. Kroz svoj rad upoznao se sa svim radnim mestima i težinom rada na Površinskim kopovima što je ga navelo da se sindikalno angažuje i pomogne u rešavanju problema radnika i poboljšanju uslova za rad.

 

U višegodišnjoj sindikalnoj karijeri obavljao je niz značajnih funkcija u sindikatu JP RB Kolubara. Za predsednika Sindikalne organizacije "Kolubara" izabran je 2009. godine a 2013. godine ponovo je izabran na tu funciju. Bio je predsednik Štrajkačkog odbora u petooktobarskim događajim 2000-te godine. U to vreme bio je predsednik sindikata "Površinskih kopova".  

 

Bio je učesnik u svim pregovorima sindikata u aktivnostima oko izrade i potpisivanja Kolektivnog ugovora.