Zamenik predsednika

Aleksandar Ranković
Zamenik Sindikalne organizacije "Kolubara"

Rođen 1962. godine u Valjevu. Po zanimanju je Rudarski tehničar. Svoj radni vek započeo je na Polju "D" 1984. godine i tu radi sve do 1994. godine kada prelazi na novo otvoreni kop "Tamnava Zapadno polje". Tu radi na radnom mestu rudarskog poslovođe na sistemu.

Sindikalni aktivista postaje 2004. godine ali u okviru poslova svog radnog mesta. Od 2008. godine aktivno se bavi sindikalnim poslom. Na izborima održanim krajem 2012. godine izabran je za zamenika predsednika Sindikalne organizacije "Kolubara".