Fond solidarnosti sindikata Kolubara

Upravni odbor Fonda solidarnosti Sindikata ''Kolubara'' čine: Dragan Belaćević i Miodrag Savić iz SO ''Kolubara-Metal'', Nebojša Žunjić i Slobodan Filipović iz SO ''Kolubara-Prerada'', Zoran Marković iz SO ''Kolubara-Tamnava Zapadno polje'', Mirjana Preradović iz SO ''Kolubara-Građevinar'', Snežana Živanović iz SO Direkcija ''Kolubare'', Velimir Gospavić iz SO ''Kolubara-Usluge'', Slađana Laketa iz SO ''Kolubara-Ugostiteljstvo'' i Dejan Cvetković iz SO ''Kolubara-Univerzal''.

Na Konstitutivnoj sednici Upravnog odbora Fonda solidarnosti SOK-a za predsednika je izabran Dragan Belaćević, a za zamenika Slobodan Filipović.


 Pravilnik o radu Fonda Solidarnosti sindikata Kolubara