O nama

Tokom šeste decenije prošlog veka, u okviru Rudarskog basena ''Kolubara'' formiran je Koordinacioni odbor Sindikata, koji je obuhvatao proizvodne celine u Basenu.

Tokom vremena, u želji da se prilagodi društvenim promenama i ostvari što efikasniju zaštitu ekonomskih i socijalnih interesa svog članstva, Sindikat ''Kolubare'' odlučuje da istupi iz Saveza Samostalnih Sindikata Srbije, u čijem je sastavu do tada bio. 

Godine 1991. registruje se kao Koordinacioni odbor sindikalnih organizacija Basena ''Kolubara'', a 1996. godine menja naziv u Sindikalna organizacija ''Kolubara'' u Javnom preduzeću Rudarski basen ''Kolubara'', ili skraćeno SOK.

Aktivnosti Sindikata usmerene su na zaštitu i unapređenje prava radnika, poboljšanje standarda, uslova rada, obezbeđenje što boljeg ekonomskog i socijalnog položaja zaposlenih... U ostvarenju ovih ciljeva koriste se sve metode sindikalne borbe, od pregovora, raznih vrsta pritisaka, protestnih okupljanja, preko pretnji štrajkom, do potpune obustave rada.

Najznačajniji štrajk u ''Kolubari'', koji je izmenio tok srpske istorije, organizovan je 2000. godine. Povod za štrajk bila je izborna krađa, a jedini štrajkački zahtev - da se ispoštuje izborna volja građana. Štrajk je počeo 29. septembra na  ''Kolubarinom ''Polju ''D'' i ubrzo prerastao u široki narodni protest. Okončan je 5. oktobra rušenjem tadašnjeg režima.

U prethodnih nekoliko godina, sindikalni rad usmeren je na prilagođavanje novim uslovima restrukturiranja ''Elektroprivrede'', potpisivanje Kolektivnog ugovora koji je ocenjen kao jedan od najboljih u Srbiji. Ostvarene su još veće pogodnosti za radnike ''Kolubare'', kao što je proširenje prava na beneficirani radni staž na mnoga nova radna mesta i njegovo retroaktivno računanje od 1984. godine, povećanje vrednosti radnog časa, vraćanje kategorija regresa za godišnji odmor i organizovane ishrane za rad u otežanim uslovima, preduzimaju se sve potrebne mere za zaštitu i unapređenje bezbednosti na radu.

Sindikalna organizacija ''Kolubara'' jedan je od osnivača Sindikata radnika EPS. Preko svojih predstavnika učestvuje u radu njegovih organa, kao i u pregovorima o ključnim pitanjima koja se tiču svih zaposlenih u ''Elektroprivredi Srbije''. Kao najveća i najsnažnija Organizacija u okviru Sindikata radnika EPS, Sindikat ''Kolubara'' ima značajnu ulogu u svim zbivanjima vezanim za ovo Javno Preduzeće.

SOK veliku pažnju posvećuje zaštiti zdravlja zaposlenih. Kroz instituciju Fonda solidarnosti, pomaže u lečenju radnika i članova njihovih porodica. 

Svake godine organizuje se  rekreativni odmor u poznatim turističkim mestima u zemlji i inostranstvu. 

Rehabilitacioni oporavak sprovodi se u najboljim banjskim lečilištima, gde radnici tokom deset dana boravka dobijaju sve potrebne medicinske usluge.

Tokom svog dosadašnjeg rada, SOK je ostvario zapažene rezultate na mnogim poljima ekonomskog i socijalnog života i predstavlja jedan od najznačajnijih faktora na sindikalnoj sceni Srbije.

Sindikalna organizacija ''Kolubara'' ima 13.460 članova.

U sastavu Sindikata ''Kolubara'' su:

- SO ''Kolubara-Površinski kopovi'' Baroševac

- SO ''Kolubara-Prerada'' Vreoci

- SO Direkcija ''Kolubare'' Lazarevac

- SO ''Kolubara-Metal'' Vreoci

- SO ''Kolubara-Građevinar'' Lazarevac

- SO ''Kolubara-Univerzal'' Veliki Crljeni

- SO ''Kolubara-Ugostiteljstvo'' Vreoci

- SO ''Kolubara-Usluge'' Lazarevac

- SO ''Tamnava-Zapadno polje'' 

U skladu sa Pravilima o radu SOK-a i Statutom Sindikata radnika EPS, formirano je šest Resora:

- Resor za ekonomsko-finansijska pitanja i kolektivno ugovaranje

- Resor za radno-pravnu zaštitu i normativnu delatnost

- Resor zaštite na radu i zaštite životne sredine

- Resor za razvoj, informisanje i saradnju sa drugim sindikatima

- Resor za socijalnu zaštitu i standard i

- Resor za sport, rekreaciju i kulturu.