Resor za razvoj, informisanje i saradnju sa drugim sindikatima

Predsednik ovog Resora je Zoran Čolić

Zadatak Resora je da:

- predlaže dogradnju postojeće organizacije Sindikalne organizacije ''Kolubara''.

- predlaže nove, savremenije organizacione oblike na osnovu proučavanja organizacija sličnih sindikata u zemlji i inostranstvu,

- predlaže strategiju razvoja i pravce delovanja Sindikalne organizacije ''Kolubara'' i Sindikata radnika EPS-a

- predlaže mere i aktivnosti za osamostaljivanje Sindikalne organizacije ''Kolubara'' od poslovodstva i Vlade,

- radi na realizaciji uspostavljanja odnosa sa sindikatima u okviru EPS-a i drugim sindikatima u zemlji i inostranstvu kada je to od interesa za Sindikalnu organizaciju''Kolubara'',

- radi na realizaciji ukupnog informisanja u Sindikalnoj organizaciji ''Kolubara'' i istražuje nove oblike rada iz svog delokruga,

- sprovodi integralno informisanje polazeći od svakodnevnog informisanja članstva do informisanja najšire javnosti o aktivnostima Sindikalne organizacije ''Kolubara'',

- sprovodi prezentaciju Sindikalne organizacije ''Kolubara'' i Sindikata radnika EPS-a sa ciljem stvaranja pozitivnog mišljenja javnog mnenja o SO ''Kolubara''

- predlaže uređivačku politiku Odbora Sindikalne organizacije ''Kolubara'' za sindikalni list i organizuje njegovo izdavanje i štampanje.