Resor za socijalnu zaštitu i standard

Predsednik ovog Resora je Rade Stojić

Zadatak Resora je da:

- istražuje i predlaže mere za snabdevanje ogrevom

- predlaže način i organizuje korišćenje objekata za odmor i rekreaciju članova Sindikalne organizacije ''Kolubara'',

- bavi se pitanjima prevoza i ishrane zaposlenih, stambenom problematikom i drugim pitanjima vezanim za standard radnika,

- posebno se bavi iznalaženjem i predlaganjem rešenja za pomoć najslabije plaćenim kategorijama radnika, koje su u uslovima pada životnog standarda najugroženije,

- pomaže u radu posebnog fonda solidarnosti iz koga se odobravaju sredstva za  pomoć socijalno najugroženijim članovima Sindikata.