Resor za sport, rekreaciju i kulturu

Resor za sport, rekreaciju i kulturu 

 

Predsednik ovog Resora je Nebojša Đorđević

Zadatak Resora je da:

- organizuje susrete radnika, sportske susrete i ekskurzije,

- bavi se pitanjima kulture i radničkog stvaralaštva,

- predlaže način i organizuje korišćenja objekata za rekreaciju članova Sindikata.