Rehabilitacija radnika

REHABILITACIJA ZA 2016. godinu
 
Ovogodišnja rehabilitacija radnika Kolubare organizovaće se kao i prošle godine  u devet domaćih lečilišta. Shodno zdravstvenom stanju, najveći broj zaposlenih lečiće se u  Vrnjačkoj Banji, pa je tako za oporavak u ovom lečilištu obezbeđeno 500 mesta. Organizovano je pet smena koje počinju 22. avgusta, a završavaju se 11. oktobra. 
Kao i prošle godine, za boravak u Atomskoj banji Gornja Trepča organizovano je četrnaest smena. Tako će ukupno 350 radnika moći da se oporavlja u periodu od 9. maja, pa sve do 26. septembra. 
Za rehabilitaciju u Banji Koviljači obezbeđeno je 300 mesta i podeljena je u sedam smena. Prva smena počinje 24. maja, a poslednja se završava 2. avgusta.
 U Sokobanji ima priliku da se rehabilituje 250 radnika ‘’Kolubare’’, podeljenih u pet smena. Smene su raspoređene u periodu od 23. juna do 12. avgusta 2016. godine. 
Po 150 mesta obezbeđeno je za oporavak u mladenovačkom ‘’Seltersu’’ i Prolom Banji. Prva smena za ‘’Selters’’ počinje 1. avgusta, a poslednja, šesta, završava se 30. septembra. Rehabilitacija u Prolom Banji je u tri smene po 50 radnika, i to u periodu od 3. avgusta do 2. septembra.
 U Niškoj i Ribarskoj Banji oporavljaće se po 100 zaposle nih. Dve smene za Nišku Banju biće realizovane u periodu od 3. do 23. oktobra, a četiri smene za Ribarsku Banju odvijaće se od 16. maja do 25. juna. 

 

U Ivanjici  je obezbeđeno 200 mesta za rehabiliticiju, podeljenih u četiri smene. Prva počinje 9. juna, a četvrta se završava 19. jula ove godine.

 

 Svi zaposleni u ‘’Kolubari’’, na osnovu medicinske dokumentacije, godina radnog staža, težine i uslova rada, ostvaruju pravo na korišćenje rehabilitacije, a prijave se vrše u sindikalnim organizacijama po delovima Preduzeća. 
 
 
REHABILITACIJA ZA 2015. godinu

 

Ove godine rahabilitacija radnika Kolubare organizovana je u devet rehabilitacionih centara u Srbiji.
Najvećem broju zaposlenih, shodno zdravstvenom stanju, preporučuje se Vrnjačka Banja. Organizovano je pet smena koje počinju 17. avgusta, a završavaju se 6. oktobra 2015. godine.
Kao i prethodnih godina, najviše smena, sada čak četrnaest, organizovano je za boravak u Atomskoj banji Gornja Trepča. Tako će ukupno 350 radnika moći da se oporavlja u periodu od 11. maja, pa sve do 28. septembra.
Za rehabilitaciju u Banji Koviljači obezbeđeno je 300 mesta i podeljena je u šest smena. Prva smena počinje 20. maja, a poslednja se završava 19. jula.
Ove godine, 250 radnika ''Kolubare'', podeljenih u pet smena, ima priliku da se rehabilituje u Sokobanji. Smene su raspoređene u periodu od 10. juna do 30. jula 2015. godine.
Po 150 mesta obezbeđeno je za ''Selters'' i Ivanjicu. Prva smena za ''Selters'' počinje 3. avgusta, a poslednja, šesta, završava se 2. oktobra. Za Ivanjicu su organizovane tri smene po 50 radnika i to u periodu od 8. juna do 8. jula.
Za Nišku Banju, Prolom i, po prvi put ove godine, Ribarsku Banju obezbeđeno je po 100 mesta.
Rehabilitacija u Niškoj Banji biće realizovana u dve smene koje počinju 28. septembra, a završavaju se 18. oktobra. Takođe dve smene za Prolom Banju, organizovane su u periodu od 24. avgusta do 13. septembra. U domaćem lečilištu Ribarska Banja, oporavljaće se po 25 radnika u četiri smene. Prva smena počinje 8. maja, a četvrta se završava 17. juna 2015. godine.
Da podsetimo, svi zaposleni u ''Kolubari'', na osnovu medicinske dokumentacije, godina radnog staža, težine i uslova mesta rada, ostvaruju pravo na korišćenje rehabilitacije, a prijave se vrše po delovima Preduzeća.

 

 

REHABILITACIJA U 2014. godini

Rehabilitacija radnika ''Kolubare'', u trajanju od deset dana, organizovana je u 2014. godini u osam banja. Ukupno je 1938 radnika Kolubare koristilo lečenje i oporavak. Pri izboru uzete su u obzir potrebe radnika, s obzirom na najčešća oboljenja, a prilikom ugovaranja termina za smene vodilo se računa o tome da rehabilitacija traje dok je lepo vreme, jer su tada i efekti oporavka najbolji.

Najviše radnika, njih 523, boravilo je u Vrnjačkoj Banji u Rehabilitacionom centru "Merkur".

U Atomskoj banji Gornja Trepča boravilo je 286 radnika.

U Banji Koviljači lečeno je 405 radnika a u Sokobanji  rehabilitaciju je koristilo 256 radnika.

U Ivanjici je u dve smene boravilo 96 radnika, u periodu od 26. juna do 16. jula.

Na rehabilitaciju u mladenovačkom ''Seltersu'' išlo je ukupno 213 radnika u šest smena.

Jedna smena rehabilitacije za 50 radnika organizovana je u Prolom Banji.

I na kraju, u Niškoj Banji na oporavku je bilo 108 radnika organizovanih u dve smene.