Novi kolektivni ugovor

Ono što je trenutno veoma aktuelno je i usklađivanje našeg Kolektivnog ugovora sa novim Zakonom o radu. Sindikat radnika EPS-a uradio je svoj predlog Posebnog kolektivnog ugovora. Taj predlog upućen je resornom Ministarstvu, da bi oni dali svoje primedbe i predloge.
 
Početkom novembra meseca započeli su pregovori oko potpisivanja novog Kolektivnog ugovora. Stav sindikata je da u novom Kolektivnom ugovoru dostignuta prava radnika moraju da se zadrže a u našem predlogu, između ostalog, traženo je povećanje sredstava koja se izdvajaju za rad Fonda Solidarnosti, zaštitu zdravlja radnika, zaštitu na radu itd. Rok za potpisivanje Kolektivnog ugovora je 29. januar 2015. godine, odnosno šest meseci od usvajanja Zakona o radu.