Ugovorci u "Kolubari"

Sindikalna organizacija "Kolubara" pokrenula je, polovinom prethodne godine, intenzivnije rešavanje jednog od najvećih problema, a to je prebacivanje angažovanih radnika preko "Kolubara - Usluga" na ugovor sa PD RB "Kolubara". Naš zahtev bio je da se ovim mladim ljudima, koji su neophodni za normalno odvijanje procesa proizvodnje i koji dugi niz godina rade najteže poslove, obezbedi sigurna budućnost, kao i da se njihovim prelaskom u Kolubaru popune radna mesta onih koji su otišli u penziju. Borba za njihov ulazak u Kolubaru dugo je trajala ali konačno je stavljena tačka na ovaj problem. Od 3. septembra Kolubarin ugovor dobilo je 1399 radnika na ugovor od 2 godine. Ovaj prelazak je veoma bitan za celokupan proizvodni proces jer su njihova snaga i stečeno iskustvo neophodni za dalji rast i razvoj Kolubare i na njima će se Kolubara oslanjati u narednih 30, 40 godina.