Potpisan kolektivni ugovor

U Ministarstvu rudarstva i energetike u utorak 27.01.2015.god. potpisan je Poseban kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije". Poseban kolektivni ugovor je, u ime Vlade Srbije, potpisao ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić a ispred Sindikata Milan Đorđević predsednik Sindikata radnika EPS-a.
 
Ugovor je potpisan u zakonski predviđenom roku i uz višemesečne pregovore usaglašeni su stavovi Vlade Srbije i predstavnika Sindikata radnika EPS-a.
Ovaj Poseban kolektivni ugovor je u skladu sa okvirom predviđenim Zakonom oradu i odnosi se na JP EPS i sva Javna preduzeća i Privredna društva koja su u sastavu EPS-a.