Zahtevi Sindikata EPS-a

 Sindikat radnika EPS-a obratio se direktoru ovog preduzeća Aleksandru Obradoviću sa zahtevom za hitan sastanak na kojem bi bilo reči o aktuelnoj situaciji u JP EPS. Zahtev prenosimo u celini:

Gospodine Obradoviću,

Sindikat radnika EPS je na svojoj sednici Izvršnog odbora, održanoj u petak 09.10.2015. godine razmatrao aktuelnu situaciju i analizirao proces reorganizacije i kako Vi kažete utezanja JP EPS-a i doneo sledeće ODLUKE:

1. Da Vi i Vaši visoko stručni kolegijum ili tim izvršnih direktora hitno obustavite dalji proces reorganizacije Elektroprivrede Srbije i da u hitnom roku organizujete sastanak sa Sindikatom radnika EPS na kome Sindikat zahteva od Vas objašnjenja po raznim pitanjima.

   - Postavka novog načina kolektivnog rukovođenja u privrednim društvima u proizvodnji i početak uništenja istih.

   - Razbijanje distributivnih privrednih društava na i Vama nepoznat način, u sto varijanti.

   - Najava gašenja proizvodnih kapaciteta.

   - Inicijativa za izradu aneksa Kolektivnog ugovora čl. 63., u kojoj ste potpuno zanemarili tekst istog člana i pokušali da izbacite sebe i      svoje saradnike.

   - Izrada sistematizacije radnih mesta

   - Status izdvojenih preduzeća

   - Objekti društvenog standarda.

Poštovani, već duži vremenski period se, u svojim nastupima u medijima, pozivate na saglasnost sindikata za sve što radite, što nije tačno. Od Vas tražimo da nam Vaši izvršni direktori i Vi objasnite koliko delova sistema ste, već, demontirali i izmenili sistematizaciju krijući od nas i koliko specijalista i eksperata postavili kao zamenu za bivše direktore.

   - Tražimo od Vas da nam hitno objasnite ponašanje izvršnih direktora za finansije i korporativne poslove.

   - Tražimo da odložite sednicu Nadzornog odbora zakazanu za 15.10.2015. godine do sastanka sa nama i, nadam se, dogovora sa ODS i svega što je vezano za ceo sistem distribucija, a poučeni nakaradnim pravljenjem EPS Snabdevanja itd.

   - Očekujemo hitan sastanak sa Vama, u protivnom tražićemo smenu kompletnog rukovodstva JP EPS i odgovore od Vlade Republike Srbije!

Ako ne dobijemo odgovor do utorka 13.10.2015. godine do 15:00 časova bićemo prinuđeni da krenemo u sve vidove sindikalne borbe, uključujući i stupanje u generalni štrajk i obustavu rada!

                                                                                                                                   Predsednik Sindikata radnika EPS

                                                                                                                                               Milan Đorđević