Rehabilitacija za 2016. godinu

 Ovogodišnja rehabilitacija radnika Kolubare organizovaće se kao i prošle godine  u devet domaćih lečilišta. Shodno zdravstvenom stanju, najveći broj zaposlenih lečiće se u  Vrnjačkoj Banji, pa je tako za oporavak u ovom lečilištu obezbeđeno 500 mesta. Organizovano je pet smena koje počinju 22. avgusta, a završavaju se 11. oktobra. 

Kao i prošle godine, za boravak u Atomskoj banji Gornja Trepča organizovano je četrnaest smena. Tako će ukupno 350 radnika moći da se oporavlja u periodu od 9. maja, pa sve do 26. septembra. 
Za rehabilitaciju u Banji Koviljači obezbeđeno je 300 mesta i podeljena je u sedam smena. Prva smena počinje 24. maja, a poslednja se završava 2. avgusta.
 U Sokobanji ima priliku da se rehabilituje 250 radnika ‘’Kolubare’’, podeljenih u pet smena. Smene su raspoređene u periodu od 23. juna do 12. avgusta 2016. godine. 
Po 150 mesta obezbeđeno je za oporavak u mladenovačkom ‘’Seltersu’’ i Prolom Banji. Prva smena za ‘’Selters’’ počinje 1. avgusta, a poslednja, šesta, završava se 30. septembra. Rehabilitacija u Prolom Banji je u tri smene po 50 radnika, i to u periodu od 3. avgusta do 2. septembra.
 U Niškoj i Ribarskoj Banji oporavljaće se po 100 zaposle nih. Dve smene za Nišku Banju biće realizovane u periodu od 3. do 23. oktobra, a četiri smene za Ribarsku Banju odvijaće se od 16. maja do 25. juna. 
U Ivanjici  je obezbeđeno 200 mesta za rehabiliticiju, podeljenih u četiri smene. Prva počinje 9. juna, a četvrta se završava 19. jula ove godine.

 

 Svi zaposleni u ‘’Kolubari’’, na osnovu medicinske dokumentacije, godina radnog staža, težine i uslova rada, ostvaruju pravo na korišćenje rehabilitacije, a prijave se vrše u sindikalnim organizacijama po delovima Preduzeća.